Tag Archives: ufabet เว็บแม่

จีนประสบความสำเร็จจากการ ทดสอบดวงอาทิตย์เทียม EAST

       เชื่อว่าหลายคนคงรู้กันดีว่าปัจจุบันนี้ประเทศจีนมีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้าการขายหรือทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงแม้แต่ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆจีนก็ก้าวหน้าพัฒนาไปเป็นอย่างมาก   จะเห็นได้จากจีนนั้นมีทะเลแตกต่างที่ออกมาใหม่ต่างๆมากมายอย่างเช่น เครื่องบินแท็กซี่หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือก็ยังมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่มีบริษัทมีการผลิตออกมาขายที่ตลาดโลกทำให้ในขณะนี้จีนอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นประเทศมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ประเทศหนึ่งของโลกเลยทีเดียว         สถานการณ์ล่าสุดของประเทศจีนที่มีการพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีก็คือในขณะนี้จีนได้มีการสร้างดวงอาทิตย์เทียมซึ่งมีชื่อเรียกว่า EAST โดยล่าสุดในตอนนี้จีนได้มีการทดสอบการเปิดใช้งานดวงอาทิตย์เทียมนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผลการทดสอบนั้นก็ออกมาประสบความสำเร็จอย่างที่น่าพอใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว  โดยล่าสุด จีนนั้นได้มีความสามารถในการสร้างอุณหภูมิความร้อนได้ถึง 70 ล้านองศาเซลเซียสเป็นเวลานานถึง 1,056 วินาที        นอกจากจะสร้างสถิติโลกใหม่ตอนก้าวหน้าครั้งสำคัญของการสร้างแหล่งพลังงานสะอาดของโลกใบนี้ด้วย   สำหรับดวงอาทิตย์เทียมมีชื่อเต็มๆว่า Experimental Advanced Superconducting Tokamak ซึ่งมีการ พัฒนาขึ้นมาโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ในสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน s.i.p. การทดสอบครั้งนี้มีขึ้นที่ศูนย์ควบคุมดวงอาทิตย์เทียม นครเหย มณฑลอันฮุย ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของประเทศจีน       ดวงอาทิตย์เทียมใช้ ธาตุไฮโดรเจนชนิดหนักจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันความร้อนบนดวงอาทิตย์  … Read more »

คอมพิวเตอร์มีส่วนสำคัญในการทำงาน

ลักษณะคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทอุตสาหกรรมขนาดเล็ก หรือแม้แต่จะเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ก็มีความจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในการทำงานในส่วนต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้คนต่างๆในยุคนี้ต้องบอกว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับทางด้านคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เป็นหัวใจสำคัญในการทำงานทางด้านต่างๆ จะเป็นงานที่ใช้การคิดคำนวณหรืองานประมวลผลหน้าต่างคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งที่ช่วยให้มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลักษณะของคอมพิวเตอร์เป็นลักษณะที่สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำอย่างยิ่ง จึงทำให้บริษัทต่างๆมีความจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรต่างๆให้สามารถควบคุมการคอมพิวเตอร์ได้ เรียกได้ว่าในยุคนี้คอมพิวเตอร์มีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนาการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น  ลักษณะต่างๆของคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการใช้งาน บริษัทต่างๆก็มีการพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาองค์กรให้ใช้ในส่วนของงานต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรวมทั้งยังมีการอัพเดทงานวิจัยต่างๆ โดยอาศัยในส่วนคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนา ยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันที่องค์กรส่วนใหญ่ที่มีสายงานการผลิตค่อนข้างเยอะ จะมีการใช้หุ่นยนต์ Robot เข้ามาร่วมในการทำงานเพราะว่ามีศักยภาพในการทำงานที่ค่อนข้างเยอะ รวมถึงสามารถควบคุมได้ง่ายมีการโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆมากยิ่งขึ้น ซึ่งเราเองเป็นสิ่งที่ผู้คนต่างในยุคปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้เทคโนโลยีต่างๆทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างลักษณะในการทำงานและเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างนี้ นวัตกรรมต่างๆยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้คนต่างๆ มีการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านความรู้ หรือพัฒนาในส่วนของตัวงานที่มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น เป็นลักษณะสำคัญที่ในยุคปัจจุบันมีความต้องการอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมต่างๆได้ทั้งส่วนงานต่างๆ  อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันถือว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบคอมพิวเตอร์ ได้เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนางาน โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่อินเทอร์เน็ตสามารถเชื่อมต่อผู้คนเข้าถึงกันได้ รวมทั้งยังมีระบบ คราว ซึ่งเป็นระบบศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทำให้บริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็สามารถควบคุมอุปกรณ์ของตัวเอง… Read more »