Tag Archives: สิ่งมีชีวิตต่างดาว

กฎการเริ่มต้นติดต่อกับสิ่งมีชีวิตต่างดาว

สิ่งมีชีวิตต่างดาว ชีวิตของมนุษย์อย่างเรานั้นมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างมากมาย ที่เข้ามาบังคับหรือว่าเข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของเรา แน่นอนว่าบางเรื่องหรือในบางความคิด ก็อยากที่จะขัดเจ้ากฎเกณฑ์ที่นี้ในบางครั้ง แต่ถึงจะทำแบบนั้นได้ แต่เราเองก็ไม่ได้รู้สึกดีอะไรเลย และหลายคนนั้นก็อาจจะที่จะสงสัยว่าสิ่งนี้มันจะเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่เรากำลังจะไปพูดถึงกันหรือไม่ ซึ่งมันจะเกี่ยวมากน้อยแค่ไหน หรือว่าไม่เกี่ยวเลยก็ต้องรอลุ้นไปพร้อมๆ กันดีกว่าอวกาศเป็นสิ่งที่มนุษย์อย่างเรานั้นพยายามเป็นอย่างมาก ที่จะออกไปสำรวจ และศึกษาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นบนนั้น แน่นอนว่าถึงแม้ในปัจจุบันเราจะสามารถทำได้ แต่มันก็ยังได้มีที่เท่าที่ควรจะเป็นนัก เพราะว่ายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ทำ และได้ลองศึกษา และเหตุผลที่เป็นแบบนั้นมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจจะต้องได้รับการพัฒนาอีก ถึงแม้มันจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมีข้อบกพร่อง และข้อจำกัดของการใช้งานอยู่บ้าง และในวันนี้เราเรื่องที่เรากำลังจะพูดถึงนั้นมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือว่าข้อบังคับ เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวถ้าหากว่าคุณเจอมัน และเรื่องของอวกาศ ซึ่งเรื่องที่เราจะกล่าวถึงต่อไปนี้  มันเกี่ยวกับกฎการเริ่มต้นติดต่อกับสิ่งมีชีวิตต่างดาว แน่นอนว่าที่ไหนมีน้ำที่นั้น  อาจจะมีสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวอาศัยอยู่  ก็เป็นไปได้ ดังนั้นแล้วในสนธิสัญญาอวกาศจึงได้มีการระบุให้เป็นพื้นที่พิเศษที่มีกฎควบคุมในการที่เราจะเข้าไปสำรวจในพื้นที่เหล่านั้น… Read more »