Tag Archives: ความรู้ด้านWindows Server

Windows Server 2012 R2

การทำ Group nesting Group nesting หรือการซ้อนกรุ๊ป คือการบรรจุกรุ๊ปอื่นไว้ภายในและเป็นการลดขั้นตอนในการกำหนดสิทธิ์ต่างๆ อีกด้วย แต่ต้องทำด้วยความรอบคอบเพราะจะทำให้สับสนได้ตัวอย่างเช่นมีหัวหน้าฝ่ายขายอยู่แต่ละจังหวัด ต้องการรวมไว้เป็นส่วนภูมิภาคเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการจะต้องใช้การทำ Group Nesting ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ สร้างกรุ๊ปฝ่ายขายแต่ละภูมิภาคขึ้นมา (North, South, East และ West) เพิ่มยูสเซอร์แอคเคานต์หัวหน้าฝ่ายขายในแต่ละจังหวัดเข้าไปไว้ในแต่ละภูมิภาค สร้างกรุ๊ป Inter_Sale ขึ้นมา แล้วนำเอากรุ๊ปภูมิภาค (North, South, East และ West) เข้ามาเป็นสมาชิก… Read more »