Windows Server 2012 R2

admin   ธันวาคม 18, 2019   ไม่ให้ใส่ความเห็น

การทำ Group nesting

Group nesting หรือการซ้อนกรุ๊ป คือการบรรจุกรุ๊ปอื่นไว้ภายในและเป็นการลดขั้นตอนในการกำหนดสิทธิ์ต่างๆ อีกด้วย แต่ต้องทำด้วยความรอบคอบเพราะจะทำให้สับสนได้ตัวอย่างเช่นมีหัวหน้าฝ่ายขายอยู่แต่ละจังหวัด ต้องการรวมไว้เป็นส่วนภูมิภาคเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการจะต้องใช้การทำ Group Nesting ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

สร้างกรุ๊ปฝ่ายขายแต่ละภูมิภาคขึ้นมา (North, South, East และ West)

เพิ่มยูสเซอร์แอคเคานต์หัวหน้าฝ่ายขายในแต่ละจังหวัดเข้าไปไว้ในแต่ละภูมิภาค

สร้างกรุ๊ป Inter_Sale ขึ้นมา แล้วนำเอากรุ๊ปภูมิภาค (North, South, East และ West) เข้ามาเป็นสมาชิก

เมื่อต้องการกำหนดสิทธิ์ใดๆ ก็ทำผ่านกรุ๊ป Inter_Sale เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่ต้องมานั่งกำหนดสิทธิ์ให้ทีละคน แต่การทำ Group Nesting นั้นไม่ควรซ้อนกันเกิน 2 ระดับ เพราะจะทำให้สับสนในการทำงาน และต้องวางแผนให้ดีก่อนลงมือทำรูปภาพที่เกี่ยวข้องการเพิ่มยูสเซอร์เข้าเป็นสมาชิกในกรุ๊ป

เมื่อสร้างกรุ๊ปยูสเซอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการเพิ่มยูสเซอร์เข้าเป็นสมาชิกภายใน

 1. ที่เครื่องมือ Active Directory Users and Computers ให้คลิกขวาตรงรายชื่อยูสเซอร์ และเลือกคำสั่ง Add to a group
 2. ปรากฏหน้าต่าง Select Groups ให้คลิกปุ่ม Advanced เพื่อขยายหน้าต่าง และปุ่ม Find Now เพื่อค้นหารายชื่อกรุ๊ปและแสดงรายชื่อกรุ๊ปทั้งหมด
 3. เลือกกรุ๊ปที่ต้องการเพิ่มยูสเซอร์เข้าเป็นสมาชิก ในตัวอย่างคือ พนักงานทุกคน และคลิกปุ่ม OK
 4. แสดงชื่อกรุ๊ปที่เลือก จากนั้นคลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยัน
 5. ปรากฏหน้าต่างแจ้งว่าการเพิ่มรายชื่อยูสเซอร์เข้าในกรุ๊ปสำเร็จด้วยดี ให้คลิกปุ่ม OKรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มยูสเซอร์เข้าเป็นสมาชิกในกรุ๊ปผ่านหน้าต่าง Group Properties

 1. ดับเบิลคลิกตรงออบเจ็กต์กรุ๊ปยูสเซอร์ [พนักงานทุกคน]
 2. ปรากฏหน้าต่าง < ชื่อกรุ๊ปยูสเซอร์ > …Properties เลือกแท็บ Members และคลิกปุ่ม Add
 3. ปรากฏหน้าต่าง Select Users, Contacts ให้คลิกปุ่ม Advanced เพื่อขยายหน้าต่าง และคลิกปุ่ม Find now เพื่อค้นหารายชื่อยูสเซอร์ทั้งหมด
 4. แสดงชื่อยูสเซอร์ทั้งหมด ให้เราเลือกยูสเซอร์ที่ต้องการเพิ่มเข้ากรุ๊ป และคลิกปุ่ม OK
 5. จะแสดงชื่อยูสเซอร์ที่จะเพิ่มเข้ากรุ๊ปให้ทราบ จากนั้นคลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยัน
 6. ที่แท็บ Members จะแสดงรายชื่อยูสเซอร์ถูกเพิ่มเข้ากรุ๊ปนี้ ให้คลิกปุ่ม OK