โรงงานที่ใช้คนน้อยแต่ใช้เทคโนโลยีเยอะ

admin   สิงหาคม 11, 2020   ไม่ให้ใส่ความเห็น

นี่เป็นยุคที่หลายๆคนให้ความสนใจอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีการปรับตัวค่อนข้างเยอะการนำเข้าของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการทำธุรกิจในปัจจุบันคำว่า ในประเทศจีนเป็นประเทศที่เป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆของอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างเยอะ

และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำงานอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าในส่วนที่มีออเดอร์เข้ามาเยอะก็สามารถจัดสรรได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงในเวลาที่ไม่มีงานก็สามารถลดในส่วนของขนาดองค์กรได้ทันที มีแต่ความยืดหยุ่นอย่างยิ่งว่าโรงงานต่างๆมีความจำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงาน เพื่อการนำทรัพยากรมาใช้ให้ได้มากที่สุดร่วมกับธุรกิจต่างๆ 

ยุคนี้เป็นยุคที่ธุรกิจและอุตสาหกรรมจำนวนมากนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ประโยชน์สูงสุด การวางระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้คนน้อยมากยิ่งขึ้นแต่ใช้ในส่วนของ Robot หรือนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามามีบทบาทในการทำงานให้เยอะกว่าเดิม ยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่มีการทำธุรกิจขนาดใหญ่มีสายงานผลิตเยอะ

คนอื่นจะต้องมีการวางโครงสร้างของระบบสายการผลิตให้ดีก่อน โดยการนำหุ่นยนต์จะประกอบต่างๆหรือหุ่นยนต์เชื่อมต่างๆ เข้ามาทำงานภายในองค์กรของตัวเองและควบคุมน้ำตาลแบบนี้ด้วยคอมพิวเตอร์ ตัวนี้จะทำให้ธุรกิจต่างๆมีการปรับลดในส่วนของคนงานน้อยลง และใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการทำงานสูงมากยิ่งขึ้น มีหลายโรงงานในประเทศจีนในปัจจุบันที่มีการใช้หุ่น robot เข้ามาทำงานแทนคนเรียบร้อยแล้ว

ดูโรงงานส่วนใหญ่จะใช้คนให้น้อยที่สุดและใช้ทางด้านเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการทำงานมากที่สุด สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดต้นทุนในของโรงงานต่างๆให้ได้มากยิ่งขึ้น ต้นทุนเราหนีสามารถไปพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น และพัฒนาในส่วนของนวัตกรรมเทคโนโลยีให้ปรับใช้กับโรงงานที่เหมาะสมมากที่สุด

ประเทศจีนที่เป็นประเทศผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการผลิตสินค้าต่างๆ ยังมีการผลิตคิดค้นในส่วนของปัญญาประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อเข้ามาแบ่งเบาภาระของคนให้มากยิ่งขึ้นรวมถึงลดต้นทุนต่างๆในการผลิตสินค้า ทำให้สินค้ามีคุณภาพในการผลิตรวมถึงมีมาตรฐานในการทำนายมากยิ่งขึ้น

นี่เองคือนวัตกรรมที่ประเทศจีนมีการผลิตคิดค้นให้โรงงานใช้คนได้น้อยลง แล้วถ้าประโยชน์จากเทคโนโลยีให้มากยิ่งขึ้นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรนั้น แนะนำคนอีกไม่นานอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะ เทคโนโลยีอาจจะเข้ามามีบทบาทในการทำธุรกิจหรือตัดสินว่าธุรกิจไหนจะอยู่รอดหรือธุรกิจไหนจะไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ รูปแบบที่บริษัทต่างๆจำเป็นจะต้องนำไปตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการทำงานอย่างเร่งด่วน 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   ทางเข้า ufabet ภาษาไทย