พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ มีอะไรบ้าง

admin   มิถุนายน 15, 2020   ไม่ให้ใส่ความเห็น

- หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processor Units : CPU) จัดเป็นหน่วยสำคัญที่สุดของคอมพิวเตอร์ก็ว่าได้ มีชื่อเรียกหลายชื่อด้วยกัน เช่น โปรเซสเซอร์ หน่วยประมวลผลกลาง และซีพียู ซึ่งเป็นคำที่สามารถใช้อ้างอิงแทนกันได้ สำหรับหน่วย

ประมวลผลที่ใช้งานในไมโครคอมพิวเตอร์นั้น จะเรียกว่า “ไมโครโปรเซสเซอร์” ทำ หน้าที่รับข้อมูลจากหน่วยรับข้อมูล แล้วนำมาประมวลผลตามคำสั่ง เพื่อส่งไปยังหน่วย ถัดไป (หน่วยแสดงผล) อย่างไรก็ตาม ในส่วนของหน่วยประมวลผลนั้น อาจหมายถึง ฮาร์ดแวร์ที่อยู่ในรูปของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น แผงวงจรที่ประกอบไป ด้วยซีพียูและหน่วยความจำหลัก และยังรวมถึงแผงวงจรพิเศษต่างๆ

ที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยประมวลผลกราฟิก (Graphics Processing Unit : GPU) ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่องานประมวลผลกราฟิกโดยเฉพาะ และที่สำคัญ มันจะช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงานของคอมพิวเตอร์ด้วยการแบ่งเบาภาระให้กับซีพียู ทำให้ซีพียูสามารถนำงานอื่นมาประมวลผลแทน

- อุปกรณ์แสดงผล (Output Devices) เมื่อมีหน่วยนำเข้าข้อมูล หน่วยประมวลผล แล้ว หากต้องการดูผลลัพธ์ที่ได้ ก็จะต้องนำเสนอลงในอุปกรณ์แสดงผล ในปัจจุบันมี อุปกรณ์แสดงผลอยู่มากมายให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ และลำโพง เป็นต้น

- หน่วยเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) หมายถึง อุปกรณ์ที่นำมาใช้บันทึก หรือจัดเก็บข้อมูล / โปรแกรม เพื่อสำรองข้อมูลเก็บไว้ ตัวอย่างเช่น ฮาร์ดดิสก์ เทป แผ่นซีดี / ดีวีดี และแฟลชไดรฟ์ เป็นต้น โดยอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแต่ละชนิด ต่างก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาด ต้นทุน ปริมาณการจัด เก็บข้อมูลมากน้อยเพียงไร ซึ่งผู้ใช้สามารถพิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับ งานนั้นๆ เป็นสำคัญ

ซอฟต์แวร์ (Software)

ซอฟต์แวร์ หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่บอกคอมพิวเตอร์ว่าจะต้องทำอะไร โดย ตัวโปรแกรมสั่งงานจะถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ จากนั้นก็จะถูกแปลเป็นภาษาเครื่องที่ คอมพิวเตอร์เข้าใจ และคอมพิวเตอร์ก็จะนำคำสั่งเหล่านี้ไปควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ให้ทำงาน ดังนั้น ลำพังเพียงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ คงไม่สามารถทำงานอะไรได้เลย หากปราศจากซอฟต์แวร์ เข้าไปควบคุมการทำงาน นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ยังถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ด้วยกันคือ ซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์

- ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) เป็นโปรแกรมที่สำคัญมาก ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ และช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบก่อน เพื่อปลุกชีวิตให้กับคอมพิวเตอร์ (บูตเครื่อง)

เพื่อให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบ สั่งงาน และ ติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เพิ่มเติมตามที่ต้องการได้ต่อไป ตัวอย่างซอฟต์แวร์ ระบบ ก็คือเหล่าโปรแกรมระบบปฏิบัติการต่างๆ เช่น Windows, Unix และ Linux เป็นต้น

 

สนับสนุนโดย  gclub slot ทดลองเล่น