Category Archives: คอมพิวเตอร์และไอที

การรับส่งเงินของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในอนาคต

ในปัจจุบันพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะหลายๆนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ถูกผลิตออกมาในปัจจุบันทำให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของรูปแบบการใช้ชีวิต ผู้คนส่วนใหญ่มีการปรับช่องทางในการทำมาหากินหรือแม้แต่จะปรับรูปแบบธุรกิจของตัวเองให้มีประสิทธิภาพในการค้าขายหรือแม้แต่จะเป็นการทำกิจกรรมต่างๆในโลกออนไลน์กันข้างเดียว โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ Social Media มีอิทธิพลต่อผู้คนไม่ว่าจะเป็นทางด้านทิศทางในการซื้อสินค้าและบริการ รวมทั้งยังมีแอพพลิเคชั่นมากมายออกมาเพื่อให้รองรับต่อการใช้งานของผู้คนค่อนข้างมาก การเติบโตนี้เองทำให้การรับส่งเงินของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้พวกเขาได้มีการนำสิ่งนั้นมาปรับรูปแบบในการใช้ชีวิตหรือการทำธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็น Smart Phone ได้เข้าถึงผู้คนจำนวนมาก จึงทำให้การเติบโตของการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในโลกออนไลน์มีการเติบโตค่อนข้างมากเช่นเดียวกัน การปรับตัวจึงทำให้มีรูปแบบในการทำธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงครั้งเยอะการนำในส่วนของรูปแบบการขายของออนไลน์โดยใช้โซเชียลมีเดีย ใช้แพลตฟอร์มในต่างเข้ามามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบันพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในยุคปัจจุบันมีการนำในส่วนของสินค้าและบริการต่างๆเข้ามานำเสนอให้กับลูกค้าโดยการผ่าน Social Media เป็นหลัก ในปัจจุบันมีผู้เล่นโซเชียลมีเดียค่อนข้างมากโดยเฉพาะในประเทศไทยมีหลายร้อยล้าน ID ที่เข้ามาเล่นโซเชียลในแต่ละวัน และในแต่ละวันก็ใช้เวลาเป็นจำนวนมากให้กับในส่วน Social Media จึงทำให้การเติบโตของธุรกิจออนไลน์มีการเติบโตค่อนข้างมาก เพราะผู้คนสามารถเข้าถึงในส่วนสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ มากมายในอินเตอร์เน็ตก็มีการพัฒนาค่อนข้างมาก มีความรวดเร็วและครอบคลุมในส่วนนี้เองจึงทำให้ปัจจัยต่างๆมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในปัจจุบันมีการมุ่งหน้าเข้าสู่ระบบการขายของออนไลน์ มีการปรับรูปแบบธุรกิจให้ตอบโจทย์กับยุคปัจจุบันค่อนข้างมาก… Read more »

พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ มีอะไรบ้าง

- หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processor Units : CPU) จัดเป็นหน่วยสำคัญที่สุดของคอมพิวเตอร์ก็ว่าได้ มีชื่อเรียกหลายชื่อด้วยกัน เช่น โปรเซสเซอร์ หน่วยประมวลผลกลาง และซีพียู ซึ่งเป็นคำที่สามารถใช้อ้างอิงแทนกันได้ สำหรับหน่วย ประมวลผลที่ใช้งานในไมโครคอมพิวเตอร์นั้น จะเรียกว่า “ไมโครโปรเซสเซอร์” ทำ หน้าที่รับข้อมูลจากหน่วยรับข้อมูล แล้วนำมาประมวลผลตามคำสั่ง เพื่อส่งไปยังหน่วย ถัดไป (หน่วยแสดงผล) อย่างไรก็ตาม ในส่วนของหน่วยประมวลผลนั้น อาจหมายถึง ฮาร์ดแวร์ที่อยู่ในรูปของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น แผงวงจรที่ประกอบไป… Read more »

การเติบโตของนวัตกรรมและเทคโนโลยี

นวัตกรรมเทคโนโลยีหรือแม้แต่จะเป็นสิ่งประดิษฐ์มากมายในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านข้างเยอะ เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถประมวลผลและการควบคุมได้ในยุคปัจจุบันก็มีหน้าที่อะไรมากมายตามแต่ที่ต้องการ มีการเขียนซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมขึ้นมาเพื่อใช้งานต่อสิ่งที่ต้องการ สร้างการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันมีความแตกต่างกันในการทำธุรกิจมากมาย สิ่งเหล่านี้เองสร้างการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น การเติบโตและการแข่งขันกันสูงมากขึ้นนี้ทำให้นวัตกรรมการผลิตคอมพิวเตอร์มีการแข่งขันกันสูงมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบริษัท AMD หรือเป็นบริษัทของ Intel ก็ออกตัว CPU ขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานที่แตกต่างกัน แต่หากย้อนกลับไปในลักษณะการเกิดของคอมพิวเตอร์นี้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่ใช่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถประมวลผลได้อย่างดีหรือแม้แต่จะเป็นการคิดคำนวณอย่างเป็นรูปแบบ จุดเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์นี้ก็คือในยุคสมัยก่อนผู้คนต่างมีความพยายามจะพัฒนาในส่วนของอุปกรณ์ที่คิดค้นด้วยวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุใกล้ตัว เริ่มต้นจากการนับนิ้วเป็นการช่วยในการคิดคำนวณตัวเลขต่างๆที่มีความยากมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การนับนิ้วไม่พอก็มีการผลิตในส่วนของ ลูกคิด ที่เพิ่มมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เองคือสิ่งที่บ่งบอกว่า การพัฒนาเทคโนโลยีมีอยู่อย่างไม่รู้จบของมนุษย์มีความต้องการในการพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิตหรือวัตกรรมต่างๆ คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งนั้นที่มีความต้องการในการใช้งานและการพัฒนา สร้างการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำงานใหม่ๆให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันกันที่สูงมากยิ่งขึ้นในการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่หรือแม้แต่เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆให้มีการควบคุมผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นสมาร์ทโฟนได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้าในยุคปัจจุบันเป็นอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนได้ สร้างการเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่มีการแข่งขันกันในการพัฒนารูปแบบในการออกสินค้าและบริการเป็นจำนวนมาก… Read more »

การดูหนังออนไลน์

หลายๆคนคงจะรู้จักและคุ้นๆกับคำนี้เป็นอย่างดี เพราะว่าคนส่วนใหญ่นั้น ชอบและมีความนิยมในการดูหนังออนไลน์ต่างๆ เพราะว่ามีหนังที่หลากหลายแนว เรานั้นสามารถเลือกได้อย่างหลากหลาย ตามความต้องการของตัวเราเอง เพราะหลายๆคนไม่รู้ว่าตอนที่มีเวลาว่านั้นจะอะไรดี การดูหนังนี้ ก็ถือว่าช่วยทำให้เรานั้นหายเบื่อ ผ่อนคลายได้ ตอบสนองความต้องการของใครหลายๆคนอีกด้วย ฉะนั้นเราต้องรู้ว่า ตัวเราเองนี้มีความชอบหนังประเภทไหน เพื่อง่ายต่อการเลือกหนังดู ดูหนังออนไลน์ หลายๆคนคงรู้ว่าคืออะไร หลายๆคนก็อาจจะสงสัย ว่าหนังออนไลน์เป็นแบบไหน เนื่องจากคำว่าหนังออนไลน์นี้ เป็นการถ่ายทอดผ่านการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เพราะว่าจะมีเว็บต่างๆนั้น ลงหนังหรือภาพยนตร์ ซีรี่ย์ต่างๆ ให้เรานั้นได้สามารถรับชมได้ ถ้าหากว่าเรานั้น ดูหนังที่ไม่มีพากษ์ไทย บางเว็บอาจจะมีซับไทยให้ มีพากษ์ไทยก็ได้ ส่วนใหญ่จะเป็นพวกหนังชาวต่างชาติ ที่จะต้องมีซับไทยหรือพากษ์ไทย… Read more »

เทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับ

ต้องยอมรับเลยในปัจจุบันเทคโนโลยีบนโลกเรานั้นได้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่อดีตแล้ว เรียกได้ว่าบางอย่างที่เหมือนเป็นจิตนาการก็เกิดขึ้นจริงได้ หรือบางอย่างที่คิดเอาไว้แม้อาจจะยังไม่มีเกิดขึ้นจริงแต่ก็มีความเป็นไปได้ไม่น้อย เมื่อก่อนที่เราอยู่ในเทคโนโลยี 2G เราก็ว่ามันดีมากๆแล้ว จนมันสามารถพัฒนาหน้าก้าวผ่าน 3G มาถึง 4G ได้ ถือว่าเทคโนโลยีเรานั้นมีความก้าวไกลเป็นอย่างมากเลยทีเดียว แต่ข่าวดีสุดๆสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีรูปแบบใหม่นั้นก็คือ 5G ที่ในปี2020 จะได้เริ่มเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลการทดลองต่างๆ ที่ใช้ระบบการทำงานด้วย 5G นั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่น และมี 1 เทคโนโลยีที่จะนำ 5G นั้นเข้าไปสอดแทรกนั้นก็คือ รถยนต์ไร้คนขับ นวัตกรรมถือได้ว่ามีการพูดถึงมาตั้ง 3-4 ปีที่แล้วก็เป็นได้… Read more »

เครื่องมือสื่อสาร

หลายคนคงจะรู้จักและคุ้นๆ คำนี้กันอยู่บ้าง ตามความเข้าใจง่ายๆ เลยก็คือ พวกสิ่งที่สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารกันได้ ถึงแม้เรานั้น จะอยู่กันคนละสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ไอแพด คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค สิ่งที่เรากล่าวมานั้น คือเครื่องมือสื่อสารหมดทั้งสิ้น แต่ในเมื่อมีตัวเลือกที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันหลายรูปแบบ เรานั้นก็สามารถที่จะเลือกการสื่อสาร แบบที่เรานั้นต้องการก็ได้ ตามความต้องการของเราเลย ที่สะดวกในการใช้เครื่องมือสื่อสารแบบไหน จึงจะสามารถใช้งานได้อย่างถูกใจเรา เพราะบางอย่างหลายๆคนก็อาจจะไม่มี เช่นบางคนนั้น อาจจะไม่มีคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ไอแพด แท็บเล็ต แต่โทรศัพท์มือถือนั้น หลายๆคนน่าจะมีไว้ใช้ในการติดต่อสื่อสารอยู่แล้ว แต่ที่กล่าวมานั้น ก็เป็นตัวเลือกในการเลือกใช้เครื่องมือสื่อสาร… Read more »

Line play

Line play อ่านว่า ไลน์เพลย์ เป็นเเอปพลิเคชั่นเกมเกมหนึ่ง ที่เป็นของไลน์ ซึ่งเกมไลน์เพลย์นี้ เเต่ก่อนคนนิยมเล่นกันมากที่สุด โดยใช้อินเตอร์เน็ตในการเล่น เพราะสมัยก่อน ไลน์เเละเกมต่างๆของไลน์ เป็นที่เล่นยอดฮิตมาก เพราะมีเเต่เกมสนุกๆไห้เล่น เเละภาพที่สวยเป็นเอนนิเมชั่นที่สมจริง ซึ่งในไลน์เพลย์ ถ้าจะโหลดมาเล่น ก็สามารถโหลดมาเล่นได้เลย เป็นเเอปพลิเคชั่นไห้ดาวน์โหลดฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับการดาวน์โหลดที่เสร็จสมบูรณ์เเล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการสมัครไลน์เพลย์ ซึ่งสมัครง่ายมาก สมัครตามวิธีที่เขาไห้มา พอสมัครเข้าไป เขาก็จะมีไห้ตั้งชื่อ เเละมีหน้าตาไห้เรากำหนดเองตามใจชอบ เเละทรงผมที่มีหลากหลายทรง ตา หู จมูกปากอะไรก็มีหมด… Read more »

การส่งต่อข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร

  คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีจุดเด่นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลหรือการประมวลผลที่ไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดสามารถพัฒนาศักยภาพที่อยู่เสมอ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพของตัวเองได้และไม่มีขีดจำกัดในการใช้งาน แต่อย่างไรก็ตามมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมเพื่อประกอบกับคอมพิวเตอร์นั้นๆ  ในอุตสาหกรรมณปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด ก็มีความจำเป็นที่จะต้องนำคอมพิวเตอร์เข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆ หรือรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ไขรวมทั้งการวางโครงสร้างใหม่ๆเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินไปในทิศทางที่เหมาะสมได้ เรานี้เองจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละบริษัทจะต้องมีคอมพิวเตอร์เพื่อรวบรวมข้อมูลและปัญหาต่างๆ เพื่อนำปัญหาเหล่านั้นมาวิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด  เพื่อลดการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นทางด้านทรัพยากรหรือโอกาสต่างๆในการประกอบธุรกิจ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้งาน การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์นี้มีความเป็นไปได้ว่ามีศักยภาพในการประมวลผลค่อนข้างไว เรานี่เองถ้าบริษัทต่างๆมีความชำนาญในการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะทำให้บริษัทเรานั้นเพิ่มศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นไปอีก จากการวางระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่มีความทันสมัย  รวมถึงอินเทอร์เน็ตที่ณปัจจุบันบุคคลต่างๆสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้หรือแม้แต่จะเป็นสิ่งที่มีความสนใจ เพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นสามารถพัฒนาศักยภาพในการทำงานของตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้น และในส่วนนี้เองบุคลากรต่างๆหากมีความสนใจในการเขียนโปรแกรมขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทต่างๆหรือแผนงานต่างๆของบริษัท ก็จะสามารถทำให้บริษัทสามารถวางโครงสร้างอย่างเหมาะสมในการทำงานได้  เพราะการที่เขียนโปรแกรมเฉพาะขึ้นมาในบริษัทนั้นๆก็สามารถให้กำหนดรูปแบบในการทำงาน หรือความต้องการในการดำเนินงานรวมถึงทิศทางต่างๆของบริษัทได้ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานว่าหากบริษัทไหนที่มีความจำเป็นจะต้องการพัฒนาบริษัท จำเป็นจะต้องมีการวางโครงสร้างให้เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลต่างๆแผนงาน คอมพิวเตอร์จึงเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามาช่วยนะจุดนี้ เพราะสามารถกักเก็บข้อมูลและประมวลผลได้ในตัวเอง รวมทั้งยังสามารถส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นไปยังบุคคลต่างๆภายในองค์กรของตัวเองได้อีกในเวลาที่รวดเร็วเพียงแค่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมกับอินเทอร์เน็ต… Read more »

การใช้งานแท็บเล็ต

มีความคล้ายกันกับการใช้โทรศัพท์มือถือ แต่ต่างกันตรงที่ขนาดของจอและเครื่องการใช้งาน แท็บเล็ตมักจะนิยมใช้งานกัน เฉพาะเด็กเล็กๆหรือผู้ใหญ่ เพราะว่าด้วยขนาดของเครื่องที่มีขนาดใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือ จึงนิยมมีการใช้งานกันอย่างมากถือว่าอยู่ในระดับที่ดีอยู่ ขนาดของความจำในตัวเครื่องนี้ อาจจะมีไม่มาก แต่เราสามารถเลือกรุ่นที่สามารถเพิ่มขนาดความจุเครื่องได้ และราคาอาจจะเพิ่มขึ้นไปบ้าง แท็บเล็ตสำหรับเด็ก ปัจจุบันนี้ ผู้ปกครองแต่ละบ้าน อาจจะมีการซื้อแท็บเล็ตนี้ ให้ลูก หลาน ของเราในบ้าน ได้มาใช้งานกัน และเด็กนั้นก็มีการเรียนรู้และรับรู้ในการใช้งานได้อย่างรวดเร็วดี เพราะมีสื่อต่างๆ เกม ให้เลือกเล่นมากมาย เราควรหาเกมหรือสื่อ ที่มีประโยชน์ให้ลูกหลานของเรานั้น มีพัฒนาการที่ดี ในการใช้แท็บเล็ตอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชน์ที่สุด ในการใช้งานเครื่องแท็บเล็ตนี้ เพราะถ้าเรานั้นใช้งานในทางที่ผิด ก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียได้เช่นกัน ฉะนั้นเราควรดูด้วยว่าควรให้ใช้งานในระดับไหน… Read more »

ไอแพด

ไอแพดเป็นของบริษัทแอปเปิ้ลซึ่งเป็นที่เดียวกับการผลิดโทรศัพท์ไอโฟน ไอแพดนั้นเปรียบเสมือนกับแท็บเล็ตของทั่วไปในแต่ละยี่ห้อ แต่ไอแพดนั้นไม่ใช่เพราะไอแพดนั้นเป็นระบบไอโอเอสซึ่งเป็นระบบเดียวกันกับไอโฟน และไอพอต ไอแพตนั้นสามารถวาดรูป ฟังเพลง ดูหนัง เล่นเฟสบุ๊ค ไลน์ ไอจี ทวิตเตอร์ และสามารถโหลดแอพพลิเคชั่นต่าง ๆได้ ซึ่งเหมือนกับลโทรศัพท์เกือบทุกประการ ต่างกันแค่ใส่ซิมไม่ได้ และโทรออกไม่ได้ซึ่งก็ไม่แตกต่างกับระบบคอมพิวเตอร์ในโน้ตบุ๊กเลย ซึ่งขนาดที่พกพาง่ายแล้วสะดวกแล้วนั้นยังกระทัดรัดและลื่นไหลใช้งานได้อย่างไม่มีสะดุดอีกด้วย แต่ต่างกับโน้ตบุ๊กคือการใช้นิ้วสัมผัสหน้าจอซึ่งในโน้ตบุ๊กไม่มีการสัมผัสหน้าจอ ซึ่งสามารถใช้แทนคอมได้ แต่ก็ไม่ได้ใช้ได้ทุกอย่างซึ่งถ้าใครจะซื้อมาใช้นั้น ควรศึกษาการใช้และระบบของไอแพดไห้ดีก่อน ซึ่งบางคนอาจจะเชื่อว่าเหมือนโน้ตบุ๊กเหมือนคอมพิวเตอร์ทุกประการแต่มันไม่ใช่เลย ก็เหมือนอยู่แต่แค่ตัดเรื่องคีบอร์ดออกไป ก็จะเหมือนกันแทบทุกอย่าง ซึ่งไอแพดบางรุ่นนั้นก็สามารถใส่ซิมโทรได้นะ แต่ถ้าจะยกแนบหูก็จะแปลกตาคนที่มองเห็นไปหน่อย ซึ่งไอแพดก็มีหลายรุ่นมาก ยกตัวอย่างเช่นไอแพดมินิ มีสีเทา สีชมพูและสีเงิน… Read more »