Category Archives: คอมพิวเตอร์

ประเทศกำลังพัฒนา

ในประเทศที่กำลังพัฒนาเหล่านี้มีความจำเป็นจะต้องมีการใช้เทคโนโลยีมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรูปแบบในการพัฒนา คณะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆหรือแม้จะเป็นการใช้เทคนิคต่างๆเพื่อพัฒนาโครงสร้างการทำงาน มนุษย์ต่างๆมีความสามารถในการผลักดัน การทำงานรวมถึงการปรับปรุงรูปแบบในการเชื่อมโยง การพัฒนาต่างๆเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการใช้เทคโนโลยีให้ได้มากที่สุดในการพัฒนารูปแบบและการนำเสนอของสิ่งต่างๆเหล่านี้เองก็เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยพัฒนาผู้คนในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการประชุมที่สามารถสร้างขึ้นโดยใช้ Skype หรือซอฟต์แวร์และ Zoom ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเฉพาะสำหรับการประชุมขององค์กรในยุคนี้ รูปแบบการทำงานนอกสำนักงานในปัจจุบันถือว่าได้รับความนิยมมาก ประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศและมีความพยายามที่จะปรับใช้รูปแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะในต่างประเทศ รูปแบบของธุรกิจต่างๆยังคงมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ชัดเจนในส่วนของการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อพัฒนารูปแบบของธุรกิจเองก็ตามย่อมมีส่วนสำคัญที่การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกนำเสนอและถูกเปลี่ยนแปลงให้ผู้คนต่างๆได้เข้าถึง ยังการพัฒนาในส่วนของการเชื่อมโยงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆมากมายที่ถูกนำเสนอและถูกเปลี่ยนแปลงผู้คนดังกล่าวมีการเข้าถึงรูปแบบและการพัฒนาของนวัตกรรมต่างๆได้มากที่สุด ในโลกปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของสิ่งเหล่านี้ ที่ทำให้มนุษย์มีการพัฒนารูปแบบต่างๆและการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างบ้านเมืองธุรกิจต่างๆมีการใช้ระบบเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามากยิ่งขึ้นในการพัฒนา รวมถึงการปรับปรุงรูปแบบในการทำธุรกิจต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้จะทำให้ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามากที่สุด อย่างไรก็ตามในช่วงวันที่การเป็นพนักงานพัฒนาของสิ่งต่างๆรวมถึงธุรกิจต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนามากขึ้น การพัฒนาและการปรับปรุงโครงสร้างทางธุรกิจต่างๆย่อมเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยธุรกิจต่างๆในการพัฒนารวมถึงถูกนำเสนอในรูปแบบต่างๆมากมาย โครงสร้างทางสังคมต่างๆ ที่ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงและถูกนำเสนออยู่อย่างต่อเนื่องในยุคปัจจุบัน ทำให้แสดงออกเห็นมากที่สุดว่ารูปแบบของประเทศต่างๆที่ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้มากที่สุดเพื่อบุคลากรหรือสมาชิกในประเทศมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการใช้ชีวิต รวมถึงรูปแบบการทำงานหลักฐานก็มีส่วนสำคัญที่เป็นบทบาทในการช่วยผู้อำนวยการมีการพัฒนารูปแบบใหม่ๆหรือการพัฒนาทางด้านรูปแบบของธุรกิจนั่นเองประเทศต่างๆให้ความสำคัญอย่างยิ่ง มีการให้ประชาชนต่างๆสามารถพัฒนารูปแบบของการใช้ชีวิตมาใช้ในสังคมการเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากที่สุดเพื่อการพัฒนาของประเทศหรือ management ใช้ทรัพยากรในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อความต้องการต่างๆและการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางธุรกิจด้านต่างๆเช่นเดียวกัน   … Read more »

ความสะดวกสบายของการใช้เทคโนโลยีต่างๆ

  คุณภาพในการใช้ชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันที่เพิ่มมากขึ้นนี้เนื่องมาจากการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือไม่จัดเป็นสิ่งแวดล้อมที่นิยมปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบใหม่ๆอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการศึกษาหรือแม้แต่ช่วงความรู้ต่างๆ ซึ่งทำให้ในยุคปัจจุบันมนุษย์มีความฝืดค้นข้อมูลต่างๆเช่นการพัฒนาถึงโครงสร้างในการทำงานต่างๆ รูปแบบในการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตต่างๆหรือแม้แต่จะเป็น Social Media ในยุคปัจจุบันที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สามารถเข้าถึงง่ายจึงทำให้มนุษย์สามารถเข้าถึงการศึกษาใหม่ๆอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามที่จะเป็นบทบาทซึ่งถ้ามีความสำคัญที่มนุษย์ในยุคปัจจุบันสามารถเรียนรู้และพัฒนาโครงสร้างในการทำงานได้อยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการปรับปรุงโครงสร้างในการทำงานในขณะที่มีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทำให้มนุษย์สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรต่างๆหรือแม้แต่ยืนรูปแบบในการทำงานต่างๆในยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงศักยภาพในการทำงานได้อยู่เสมอโดยเฉพาะระบบอินเตอร์เน็ตที่มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบต่างๆทำให้มนุษย์สามารถเข้าถึงสิ่งต่างๆในการเรียนรู้และพัฒนาขอบเขตในรูปแบบต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โครงสร้างและการทำงานต่างด้าวปัจจุบันที่มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนโครงสร้างอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนี้ ให้รูปแบบในการศึกษาหรือไม่ที่เป็นการเข้าถึงความรู้ของทุกคนมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เครื่องใช้ภายในบ้านต่างๆก็สามารถควบคุมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้เรียกว่า internet of things ซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญมีความสำคัญกับเราใช้แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่พกติดตัวตลอดสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในบ้านหรือไม่จัดเป็นความปลอดภัยภายในบ้านเกี่ยวกับร่างกายและทรัพย์สินของรถได้ สิ่งต่างๆเหล่านี้คือรูปแบบวัฒนธรรมที่มนุษย์มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนให้เข้าสู่โครงสร้างใดมาอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นความรู้ต่างๆมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงทำให้มนุษย์สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ระบบการศึกษาต่างๆมีการพัฒนาและมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอย่างเหมาะสม เพราะรูปแบบในการพัฒนามีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นกับการเข้าถึงของมนุษย์การเปลี่ยนแปลงถึงเทคโนโลยีต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการเข้าถึงโครงสร้างการทำงานต่างๆเหล่านี้มีการปรับรูปแบบใหม่ๆอยู่เสมอจึงทำให้มนุษย์มีการพัฒนาทางด้านอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือ หรือ Messenger โรงเรียนตอนที่มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ๆอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพราะมนุษย์ที่มีการพัฒนาและมีการปรับเปลี่ยนตามตารางนี้จะสามารถใช้เครื่องมือในการพัฒนาชีวิตของตัวเองได้    สนับสนุนโดย.    วิธีเล่นบาคาร่า ufabet

แอพพลิเคชั่นติดตามตัวเมื่อต้องการติดตามว่าลูกเราอยู่ที่ไหน

         เดี๋ยวนี้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่ก้าวเข้ามาทำให้เรานั้นสามารถที่จะทำการตรวจสอบได้ว่า บุคคลที่เราอยากจะรู้ว่าอยู่พื้นที่ไหนนั้นอยู่ตรงส่วนไหนในประเทศไทยโดยสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นมาไว้ได้ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึง Application ที่มีอยู่ในปัจจุบันที่สามารถดาวน์โหลดและสามารถติดตามตัวได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตาม       สำหรับแอปพลิเคชันที่จะแนะนำต่อไปนี้นั้นจะเป็น Application ที่จะต้องมีการดาวน์โหลดไว้ที่โทรศัพท์มือถือและต้องมีการลงทะเบียนหลังจากนั้นถึงจะสามารถเช็คพื้นที่การใช้งานของคนปลายทางได้ว่าเขาอยู่ในพื้นที่ไหนซึ่งถ้าหากใครสนใจก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเก็บไว้ทั้งจากในเครื่องของตนเองและเครื่องของคนที่เราต้องการติดตามได้      โดยถ้าหากใครมีบุตรหลานที่อยู่ในช่วงของวัยรุ่นและอยากที่จะเช็คว่าลูกหลานของตนเองนั้นอยู่ที่ไหนเพื่อความสบายใจของผู้ปกครองก็สามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือของลูกหลานของเรานั้นดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นนี้และเราก็จะสามารถวางใจได้ว่าลูกหลานของเรานั้นจะปลอดภัยจากการที่เราจะเช็คพื้นที่การใช้งานของเขาเป็นระยะได้นั่นเอง        Application อันแรกที่มีคนใช้งานกันเยอะมากๆนั่นก็คือ Find My iPhone Application นี้จะมีข้อเสียตรงที่ว่าจะใช้ได้เฉพาะกับโทรศัพท์มือถือที่เป็นโทรศัพท์ยี่ห้อของ iPhone เท่านั้นสามารถที่จะทำการเช็คพื้นที่ของคนปลายทางก็ได้หากครั้งตัวเราเองและคนไปทางนั้นได้มีการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นนี้ไว้ และมีการลงทะเบียนใช้ร่วมกันเอาไว้อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นการติดตามหาโทรศัพท์มือถือของเราหาโทรศัพท์มือถือหายก็เช็คจากข้อมูลตรงนี้ได้ซึ่งข้อมูลนี้เราสามารถเช็คตำแหน่งได้แบบ Real Time ดังนั้น Application นี้จึงเหมาะกับการดาวน์โหลดไว้สำหรับการติดตามตัวหรือติดตามโทรศัพท์มือถือหายนั่นเอง            Application ที่ 2 นั้นก็คือ Life… Read more »

ความสามารถในการทำงานสถานที่แห่งใดก็ได้

ระบบในการทำงานในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆของผู้คนในบริษัทต่างๆที่มีการพัฒนาที่ดีมากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบัน จึงทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันมีความรู้ในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือแม้แต่จะเป็นการค้นหาซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าโครงสร้างและการทำงานของผู้คนที่มีการพัฒนา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือพฤติกรรมต่างๆในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงบริษัทหรือสำนักงานนายกปัจจุบันก็มีความต้องการในการพัฒนาหรือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการทำงานอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามนี้จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันความรู้ในการทำงานต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในการทำงานจึงมีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ผู้คนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันมีความต้องการในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นโครงสร้างในการทำงานในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มมากขึ้น ระบบคลาวด์ระบบการฝากข้อมูลหรือแม้แต่จะเป็นการพรีเซ้นงานการเข้าประชุมในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงมีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่ารูปแบบในการทำงานของผู้คน หรือแม้แต่จะเป็นระบบการทำงานต่างๆเหล่านี้ จึงมีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงผู้คนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันมีแอพพลิเคชั่นหรือซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อช่วยเสริมสร้างในการทำงานจึงสามารถทำงานในสถานที่ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นทำงานที่บ้าน หอพัก หรือที่นิยมอย่างมากในยุคปัจจุบันคือร้านกาแฟ บทบาทที่สำคัญของปกรณ์เล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแม้จะเป็นอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่จึงเป็นบทบาทที่สำคัญที่เข้ามาปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือวัฒนธรรมในการทำงาน อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆเหล่านี้ในการซื้อสินค้าและบริการหรือการใช้ชีวิตต่างๆก็มีระบบในการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตอยู่แล้ว นี่จึงเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยน่าแปลกใจนักว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆที่มีการพัฒนาศักยภาพในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการประชุมออนไลน์ ด้วยการ Video Conference ไม่ว่าคุณจะอยู่สถานที่ไหนบนโลกคุณก็สามารถประชุมได้ บทบาทนี้เข้ามาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการทำงานและมีความเกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่เสมอในยุคปัจจุบันที่ความสามารถในการทํางานสถานที่ต่างๆได้จึงทำให้ผู้คนสามารถทำได้อย่างหลากหลาย ในหลายๆรูปแบบงาน การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนางานต่างๆเหล่านี้ช่วยตัดสินใจรูปแบบงานหรือการพัฒนาโครงสร้างในการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการทำงานอื่นๆมากมายโดยเฉพาะกิจวัตรประจำวันในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโครงสร้างในการทํางาน    สนับสนุนโดย   เวปยูฟ่าเบท

สำนักวิจัย Gartner เชื่อคนใช้ video call มากขึ้นตั้งแต่ก่อน covid-19

เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อธุรกิจพนักงานจึงหันไปใช้แอปธุรกิจมือถือเพื่อให้แน่ใจว่าผลผลิตยังคงสูง แอปการสื่อสารทางธุรกิจเห็นการเติบโตระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมีนาคมตามสถิติจาก App Annie ผู้ให้บริการข้อมูลตลาดมือถือ ด้วยจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นขณะนี้อยู่ภายใต้การปิดกั้นรัฐบาลบางองค์กรต้องเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจและพนักงานของพวกเขาต้องยอมรับวัฒนธรรมการทำงานจากที่บ้านในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน ไม่น่าแปลกใจที่ความต้องการแอปประชุมทางวิดีโอพุ่งสูงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีการดาวน์โหลดแอพมือถือที่เน้นการใช้งานขององค์กรสูงถึง 62 ล้านคนในช่วงสัปดาห์ที่ 14-21 มีนาคมซึ่งเป็นจำนวนที่สูงที่สุดเท่าที่เคยพบเห็น จากรายงานของ App Annie ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้น 45% จากสัปดาห์ก่อนและเพิ่มขึ้น 90% จากค่าเฉลี่ยการดาวน์โหลดรายสัปดาห์ก่อน-Covid-19 การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันธุรกิจแสดงถึงการเติบโตสูงสุดในทุกหมวดหมู่ทั้งใน iOS และ Google Play สโตร์ ทีม Microsoft และ… Read more »

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันในปัจจุบัน หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้มากยิ่งขึ้น และเพื่อที่จะได้สามารถตอบคำถามพื้นฐานได้  เช่น คอมพิวเตอร์ดำเนินการได้ยังไง มีส่วนประกอบอะไรเป็นตัวดำเนินงาน การสั่งงานคอมพิวเตอร์ต้องทำเช่นไร และข้อมูลกับพวกโปรแกรมถูกจัดเก็บไว้ตรงไหน เป็นต้น วันนี้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กันเลยดีกว่า  คอมพิวเตอร์ ดำเนินการยังไง การทำงานของคอมพิวเตอร์แบ่งการทำงานได้เป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย รับคำสั่ง เก็บข้อมูล ประเมินผล และก็แสดงผลออกมาให้มองเห็น รับข้อมูลเข้า (Input Device) หรือรับคำสั่ง อีกอย่างหนึ่งว่า วัสดุอุปกรณ์input ใช้เพื่อการสั่งงานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ Keyboard … Read more »

Windows Server 2012 R2

การทำ Group nesting Group nesting หรือการซ้อนกรุ๊ป คือการบรรจุกรุ๊ปอื่นไว้ภายในและเป็นการลดขั้นตอนในการกำหนดสิทธิ์ต่างๆ อีกด้วย แต่ต้องทำด้วยความรอบคอบเพราะจะทำให้สับสนได้ตัวอย่างเช่นมีหัวหน้าฝ่ายขายอยู่แต่ละจังหวัด ต้องการรวมไว้เป็นส่วนภูมิภาคเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการจะต้องใช้การทำ Group Nesting ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ สร้างกรุ๊ปฝ่ายขายแต่ละภูมิภาคขึ้นมา (North, South, East และ West) เพิ่มยูสเซอร์แอคเคานต์หัวหน้าฝ่ายขายในแต่ละจังหวัดเข้าไปไว้ในแต่ละภูมิภาค สร้างกรุ๊ป Inter_Sale ขึ้นมา แล้วนำเอากรุ๊ปภูมิภาค (North, South, East และ West) เข้ามาเป็นสมาชิก… Read more »

microsoft-word-logo

Microsoft Word ง่ายนิดเดียว

สำหรับสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือว่าเรียนหนังสือ เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าคอมพิวเตอร์ไม่สำคัญไม่ได้แล้ว นักเรียนต้องทำรายงาน ต้องพิมพ์งานส่งอาจารย์ พนักงานที่ทำงานก็ต้องพิมพ์งานเพื่อจัดเก็บข้อมูลต่างๆน้อยมากที่ในชีวิตประจำวันของเราจะไม่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หลายคนได้เรียนการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานมาจากที่โรงเรียนบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะต้องมาศึกษาด้วยตนเองซึ่งอันที่จริงแล้วขึ้นตอนการใช้งานโปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ดนั้นไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด เรามาดูขั้นตอนการใช้งานกันค่ะ  ผู้คนส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดในการพิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารซึ่งช่วยให้การทำงานสะดวกและง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนที่ต้องใช้มือเขียนมากนั้น และที่สำคัญทำงานให้งานสวยเป็นระเบียบและเสร็จรวดเร็วอีกด้วย ขั้นตอนการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด กดเลือกไปที่ปุ่ม start แล้วไปที่คำว่า โปรแกรม หลังจากนั้นหาคำว่า ไมโครซอฟต์เวิร์ดกดเลือกเข้าไปจะมีหน้าต่างการทำงานปรากฏขึ้น หลังจากนั้นก็เลือกขนาดตัวอักษรเลือกรูปแบบตัวอักษรที่จะมีให้เลือกหลายแบบมาก แต่ทีนิยมใช้กันมากคือ Angsana Newแล้วก็สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการได้แล้ว หากมีการพิมพ์คำผิดต้องการแก้ไข ทำได้โดยกดปุ่มbackspaceหรือหากต้องการแทรกข้อความก็คลิกเม้าส์ตรงที่ต้องการแทรกก็สามารถเพิ่มข้อความได้แล้วหรือถ้าต้องการลบข้อความยาวๆเพียงแค่คลิกเมาส์ข้างซ้ายค้างไว้แล้วลากผ่านตัวหนังสือที่เราต้องการลบข้อความยาวแค่ไหนก็ลบได้ทันทีในพริบตา สำหรับการพิมพ์ข้อความนั้น สามารถระบุว่าต้องการตัวอักษรหนา หรือผอม หรือเอียงจะกำหนดสีอะไรก็ได้มีให้เลือกมากมายหลายเฉดสีเลยที่เดียวและเมื่อเรามีการพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วการสามารถทำการสั่งพิมพ์ข้อความได้เลยหรือถ้าเราไม่พิมพ์จะจัดเก็บเอกสารไว้ในเครื่องก็ได้ เพียงกดปุ่ม save… Read more »