ความเป็นไปได้ในการพัฒนาในส่วนของปัญญาประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันสามารถพัฒนาส่วนต่างๆได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์ ปัญญาประดิษฐ์เปรียบเสมือนสมองกลที่ถูกพัฒนาโดยนักพัฒนาโปรแกรมหรือนักเขียนโปรแกรม ที่มีการพัฒนาในส่วนของสมองกลให้มีประสิทธิภาพในการคิดวิเคราะห์และจดจำได้มากที่สุด มีการเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆมีการกำหนดในส่วนของความสามารถให้ทำงานอย่างเฉพาะทางได้นี่เป็นรูปแบบในปัจจุบันที่มีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำงานมากยิ่งขึ้น บริษัทต่างๆมีการเรียนรู้และพัฒนารูปแบบในการทำงานใหม่ๆโดยอาศัยในส่วนของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทำงานในบริษัทต่างๆยกตัวอย่างเช่น ในยุคปัจจุบันสำนักงานข่าวต่างๆเป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆโดยใช้ AI เข้ามาประมวลผลเรียนรู้ว่าจะต้องเขียนข่าวยังไงให้ดึงความสนใจของผู้คนต่างๆได้มากที่สุด  นี่เป็นรูปแบบในการพัฒนาสมองกลให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุด การพัฒนายังมีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายธุรกิจยกตัวอย่างเช่นธุรกิจที่เกี่ยวกับสายงานผลิตต่างๆ ก็มีการควบคุมการผลิตโดยใช้ Sensor ต่างๆในการกำหนดข้อมูลงานผลิตต่างๆ ได้บางบริษัทก็ควบคุมภายในส่วนของซอฟต์แวร์นี่คือนวัตกรรมต่างๆที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจอย่างยิ่งในการพัฒนารูปแบบบริษัทให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นสร้างการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบมาให้เหมาะสมกับการทำงาน อะไรก็ตามในยุคสมัยนี้เป็นยุคที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่เกิดจากสมองกล AI ได้ทำการเรียนรู้ความต้องการของผู้คนต่างๆและนำมาประมวลผลคิดวิเคราะห์ว่าผู้คนนำความสนใจและความชอบในสินค้าและผลิตภัณฑ์ประเภทใดมีการประมวลผลออกมาเป็นรูปร่างลักษณะและถูกผลิตขึ้นมา นี่จะเป็นสาเหตุว่าในยุคปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่มีความนิยมใช้ AI ในบริษัทหรือองค์กรตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วนของความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กรให้มีการทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ หรือว่าจะใช้ในส่วนของหุ่นยนต์บังคับแขนกลรวมทั้งยังมีในส่วนของ Robot ต่างๆให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในยุคสมัยนี้ต้องยอมรับว่าหุ่นยนต์เข้ามามีส่วนร่วมในการทำธุรกิจหรือการทำงานค่อนข้างมากผู้คนส่วนใหญ่มีการพัฒนารูปแบบการทำงานหรือบริษัทต่างๆก็มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำงานใหม่ๆอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้เองคือสิ่งที่มีความพยายามของรายงานจะพัฒนา เพราะสิ่งนี้เองเป็นความพยายามจะพัฒนาในส่วนของปัญญาประดิษฐ์ให้มาทำงานในส่วนต่างๆแทนมนุษย์ในยุคปัจจุบันที่เราอยู่… Read more »

การรับส่งเงินของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในอนาคต

ในปัจจุบันพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะหลายๆนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ถูกผลิตออกมาในปัจจุบันทำให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของรูปแบบการใช้ชีวิต ผู้คนส่วนใหญ่มีการปรับช่องทางในการทำมาหากินหรือแม้แต่จะปรับรูปแบบธุรกิจของตัวเองให้มีประสิทธิภาพในการค้าขายหรือแม้แต่จะเป็นการทำกิจกรรมต่างๆในโลกออนไลน์กันข้างเดียว โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ Social Media มีอิทธิพลต่อผู้คนไม่ว่าจะเป็นทางด้านทิศทางในการซื้อสินค้าและบริการ รวมทั้งยังมีแอพพลิเคชั่นมากมายออกมาเพื่อให้รองรับต่อการใช้งานของผู้คนค่อนข้างมาก การเติบโตนี้เองทำให้การรับส่งเงินของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้พวกเขาได้มีการนำสิ่งนั้นมาปรับรูปแบบในการใช้ชีวิตหรือการทำธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็น Smart Phone ได้เข้าถึงผู้คนจำนวนมาก จึงทำให้การเติบโตของการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในโลกออนไลน์มีการเติบโตค่อนข้างมากเช่นเดียวกัน การปรับตัวจึงทำให้มีรูปแบบในการทำธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงครั้งเยอะการนำในส่วนของรูปแบบการขายของออนไลน์โดยใช้โซเชียลมีเดีย ใช้แพลตฟอร์มในต่างเข้ามามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบันพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในยุคปัจจุบันมีการนำในส่วนของสินค้าและบริการต่างๆเข้ามานำเสนอให้กับลูกค้าโดยการผ่าน Social Media เป็นหลัก ในปัจจุบันมีผู้เล่นโซเชียลมีเดียค่อนข้างมากโดยเฉพาะในประเทศไทยมีหลายร้อยล้าน ID ที่เข้ามาเล่นโซเชียลในแต่ละวัน และในแต่ละวันก็ใช้เวลาเป็นจำนวนมากให้กับในส่วน Social Media จึงทำให้การเติบโตของธุรกิจออนไลน์มีการเติบโตค่อนข้างมาก เพราะผู้คนสามารถเข้าถึงในส่วนสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ มากมายในอินเตอร์เน็ตก็มีการพัฒนาค่อนข้างมาก มีความรวดเร็วและครอบคลุมในส่วนนี้เองจึงทำให้ปัจจัยต่างๆมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในปัจจุบันมีการมุ่งหน้าเข้าสู่ระบบการขายของออนไลน์ มีการปรับรูปแบบธุรกิจให้ตอบโจทย์กับยุคปัจจุบันค่อนข้างมาก… Read more »

พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ มีอะไรบ้าง

- หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processor Units : CPU) จัดเป็นหน่วยสำคัญที่สุดของคอมพิวเตอร์ก็ว่าได้ มีชื่อเรียกหลายชื่อด้วยกัน เช่น โปรเซสเซอร์ หน่วยประมวลผลกลาง และซีพียู ซึ่งเป็นคำที่สามารถใช้อ้างอิงแทนกันได้ สำหรับหน่วย ประมวลผลที่ใช้งานในไมโครคอมพิวเตอร์นั้น จะเรียกว่า “ไมโครโปรเซสเซอร์” ทำ หน้าที่รับข้อมูลจากหน่วยรับข้อมูล แล้วนำมาประมวลผลตามคำสั่ง เพื่อส่งไปยังหน่วย ถัดไป (หน่วยแสดงผล) อย่างไรก็ตาม ในส่วนของหน่วยประมวลผลนั้น อาจหมายถึง ฮาร์ดแวร์ที่อยู่ในรูปของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น แผงวงจรที่ประกอบไป… Read more »

การเติบโตของนวัตกรรมและเทคโนโลยี

นวัตกรรมเทคโนโลยีหรือแม้แต่จะเป็นสิ่งประดิษฐ์มากมายในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านข้างเยอะ เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถประมวลผลและการควบคุมได้ในยุคปัจจุบันก็มีหน้าที่อะไรมากมายตามแต่ที่ต้องการ มีการเขียนซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมขึ้นมาเพื่อใช้งานต่อสิ่งที่ต้องการ สร้างการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันมีความแตกต่างกันในการทำธุรกิจมากมาย สิ่งเหล่านี้เองสร้างการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น การเติบโตและการแข่งขันกันสูงมากขึ้นนี้ทำให้นวัตกรรมการผลิตคอมพิวเตอร์มีการแข่งขันกันสูงมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบริษัท AMD หรือเป็นบริษัทของ Intel ก็ออกตัว CPU ขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานที่แตกต่างกัน แต่หากย้อนกลับไปในลักษณะการเกิดของคอมพิวเตอร์นี้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่ใช่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถประมวลผลได้อย่างดีหรือแม้แต่จะเป็นการคิดคำนวณอย่างเป็นรูปแบบ จุดเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์นี้ก็คือในยุคสมัยก่อนผู้คนต่างมีความพยายามจะพัฒนาในส่วนของอุปกรณ์ที่คิดค้นด้วยวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุใกล้ตัว เริ่มต้นจากการนับนิ้วเป็นการช่วยในการคิดคำนวณตัวเลขต่างๆที่มีความยากมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การนับนิ้วไม่พอก็มีการผลิตในส่วนของ ลูกคิด ที่เพิ่มมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เองคือสิ่งที่บ่งบอกว่า การพัฒนาเทคโนโลยีมีอยู่อย่างไม่รู้จบของมนุษย์มีความต้องการในการพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิตหรือวัตกรรมต่างๆ คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งนั้นที่มีความต้องการในการใช้งานและการพัฒนา สร้างการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำงานใหม่ๆให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันกันที่สูงมากยิ่งขึ้นในการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่หรือแม้แต่เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆให้มีการควบคุมผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นสมาร์ทโฟนได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้าในยุคปัจจุบันเป็นอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนได้ สร้างการเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่มีการแข่งขันกันในการพัฒนารูปแบบในการออกสินค้าและบริการเป็นจำนวนมาก… Read more »

สำนักวิจัย Gartner เชื่อคนใช้ video call มากขึ้นตั้งแต่ก่อน covid-19

เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อธุรกิจพนักงานจึงหันไปใช้แอปธุรกิจมือถือเพื่อให้แน่ใจว่าผลผลิตยังคงสูง แอปการสื่อสารทางธุรกิจเห็นการเติบโตระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมีนาคมตามสถิติจาก App Annie ผู้ให้บริการข้อมูลตลาดมือถือ ด้วยจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นขณะนี้อยู่ภายใต้การปิดกั้นรัฐบาลบางองค์กรต้องเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจและพนักงานของพวกเขาต้องยอมรับวัฒนธรรมการทำงานจากที่บ้านในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน ไม่น่าแปลกใจที่ความต้องการแอปประชุมทางวิดีโอพุ่งสูงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีการดาวน์โหลดแอพมือถือที่เน้นการใช้งานขององค์กรสูงถึง 62 ล้านคนในช่วงสัปดาห์ที่ 14-21 มีนาคมซึ่งเป็นจำนวนที่สูงที่สุดเท่าที่เคยพบเห็น จากรายงานของ App Annie ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้น 45% จากสัปดาห์ก่อนและเพิ่มขึ้น 90% จากค่าเฉลี่ยการดาวน์โหลดรายสัปดาห์ก่อน-Covid-19 การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันธุรกิจแสดงถึงการเติบโตสูงสุดในทุกหมวดหมู่ทั้งใน iOS และ Google Play สโตร์ ทีม Microsoft และ… Read more »

การดูหนังออนไลน์

หลายๆคนคงจะรู้จักและคุ้นๆกับคำนี้เป็นอย่างดี เพราะว่าคนส่วนใหญ่นั้น ชอบและมีความนิยมในการดูหนังออนไลน์ต่างๆ เพราะว่ามีหนังที่หลากหลายแนว เรานั้นสามารถเลือกได้อย่างหลากหลาย ตามความต้องการของตัวเราเอง เพราะหลายๆคนไม่รู้ว่าตอนที่มีเวลาว่านั้นจะอะไรดี การดูหนังนี้ ก็ถือว่าช่วยทำให้เรานั้นหายเบื่อ ผ่อนคลายได้ ตอบสนองความต้องการของใครหลายๆคนอีกด้วย ฉะนั้นเราต้องรู้ว่า ตัวเราเองนี้มีความชอบหนังประเภทไหน เพื่อง่ายต่อการเลือกหนังดู ดูหนังออนไลน์ หลายๆคนคงรู้ว่าคืออะไร หลายๆคนก็อาจจะสงสัย ว่าหนังออนไลน์เป็นแบบไหน เนื่องจากคำว่าหนังออนไลน์นี้ เป็นการถ่ายทอดผ่านการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เพราะว่าจะมีเว็บต่างๆนั้น ลงหนังหรือภาพยนตร์ ซีรี่ย์ต่างๆ ให้เรานั้นได้สามารถรับชมได้ ถ้าหากว่าเรานั้น ดูหนังที่ไม่มีพากษ์ไทย บางเว็บอาจจะมีซับไทยให้ มีพากษ์ไทยก็ได้ ส่วนใหญ่จะเป็นพวกหนังชาวต่างชาติ ที่จะต้องมีซับไทยหรือพากษ์ไทย… Read more »

เทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับ

ต้องยอมรับเลยในปัจจุบันเทคโนโลยีบนโลกเรานั้นได้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่อดีตแล้ว เรียกได้ว่าบางอย่างที่เหมือนเป็นจิตนาการก็เกิดขึ้นจริงได้ หรือบางอย่างที่คิดเอาไว้แม้อาจจะยังไม่มีเกิดขึ้นจริงแต่ก็มีความเป็นไปได้ไม่น้อย เมื่อก่อนที่เราอยู่ในเทคโนโลยี 2G เราก็ว่ามันดีมากๆแล้ว จนมันสามารถพัฒนาหน้าก้าวผ่าน 3G มาถึง 4G ได้ ถือว่าเทคโนโลยีเรานั้นมีความก้าวไกลเป็นอย่างมากเลยทีเดียว แต่ข่าวดีสุดๆสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีรูปแบบใหม่นั้นก็คือ 5G ที่ในปี2020 จะได้เริ่มเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลการทดลองต่างๆ ที่ใช้ระบบการทำงานด้วย 5G นั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่น และมี 1 เทคโนโลยีที่จะนำ 5G นั้นเข้าไปสอดแทรกนั้นก็คือ รถยนต์ไร้คนขับ นวัตกรรมถือได้ว่ามีการพูดถึงมาตั้ง 3-4 ปีที่แล้วก็เป็นได้… Read more »

การพนันฟุตบอลหรือพนันบอล

การพนันฟุตบอลหรือพนันบอลที่เรารู้จักกันส่วนใหญ่นั้นถือว่าเติมโตเร็วมาก ๆ ในรอบ 4 – 6 ปีมานี้ โดยมีข้อมูลมายืนยันว่าในปี 2553 ที่ผ่านมานั้นมีคนที่นิยมเล่นการพนันฟุตบอล หรือ ufabet สูงถึง ล้านกว่าคนภายในประเทศหรือภายในปีเดียว และยังมีเงินหมุนเวียรในการพนันฟุตบอลนั้นสูงมากกว่า 3หมื่นล้านบาทเลยทีเดียว โดยการเล่นพนันฟุตบอลนั้นเป็นที่นิยมของหมู่วัยรุ่นโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นเพศชายมาก อาจจะรามไปถึง วัยกลางคน อีกต่างหาก ทำไมการพนันฟุตบอลถึงเป็นที่นิยมขนาดนี้ก็เพราะว่า ในหมู่วัยรุ่นส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดชื่นชอบกีฬาฟุตบอลมากมีความรู้เรื่องฟุตบอลเลยอยากที่จะลองพนันดูเพราะคิดว่าตัวเอง สามารถคาดเดาผลบอลออกมาได้ด้วยความที่เป็นคนที่ชอบดูฟุตบอลแล้วเห็นการเล่นฟุตบอลมามากมาย  จึงเริ่มที่จะพนันสนุกสนานกันเองในหมู่เพื่อน ค่อย ๆ เริ่มคอย ๆ ขยับไปเป็นการพนันฟุตบอลแบบจริงจัง โดยคนที่รับพนันฟุตบอลจะเรียกว่า โต๊ะบอล โดยโต๊ะบอลแต่ละโต๊ะอัตราต่อลองก็จะไม่เท่ากันซะทีเดียว… Read more »

เครื่องมือสื่อสาร

หลายคนคงจะรู้จักและคุ้นๆ คำนี้กันอยู่บ้าง ตามความเข้าใจง่ายๆ เลยก็คือ พวกสิ่งที่สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารกันได้ ถึงแม้เรานั้น จะอยู่กันคนละสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ไอแพด คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค สิ่งที่เรากล่าวมานั้น คือเครื่องมือสื่อสารหมดทั้งสิ้น แต่ในเมื่อมีตัวเลือกที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันหลายรูปแบบ เรานั้นก็สามารถที่จะเลือกการสื่อสาร แบบที่เรานั้นต้องการก็ได้ ตามความต้องการของเราเลย ที่สะดวกในการใช้เครื่องมือสื่อสารแบบไหน จึงจะสามารถใช้งานได้อย่างถูกใจเรา เพราะบางอย่างหลายๆคนก็อาจจะไม่มี เช่นบางคนนั้น อาจจะไม่มีคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ไอแพด แท็บเล็ต แต่โทรศัพท์มือถือนั้น หลายๆคนน่าจะมีไว้ใช้ในการติดต่อสื่อสารอยู่แล้ว แต่ที่กล่าวมานั้น ก็เป็นตัวเลือกในการเลือกใช้เครื่องมือสื่อสาร… Read more »

Line play

Line play อ่านว่า ไลน์เพลย์ เป็นเเอปพลิเคชั่นเกมเกมหนึ่ง ที่เป็นของไลน์ ซึ่งเกมไลน์เพลย์นี้ เเต่ก่อนคนนิยมเล่นกันมากที่สุด โดยใช้อินเตอร์เน็ตในการเล่น เพราะสมัยก่อน ไลน์เเละเกมต่างๆของไลน์ เป็นที่เล่นยอดฮิตมาก เพราะมีเเต่เกมสนุกๆไห้เล่น เเละภาพที่สวยเป็นเอนนิเมชั่นที่สมจริง ซึ่งในไลน์เพลย์ ถ้าจะโหลดมาเล่น ก็สามารถโหลดมาเล่นได้เลย เป็นเเอปพลิเคชั่นไห้ดาวน์โหลดฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับการดาวน์โหลดที่เสร็จสมบูรณ์เเล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการสมัครไลน์เพลย์ ซึ่งสมัครง่ายมาก สมัครตามวิธีที่เขาไห้มา พอสมัครเข้าไป เขาก็จะมีไห้ตั้งชื่อ เเละมีหน้าตาไห้เรากำหนดเองตามใจชอบ เเละทรงผมที่มีหลากหลายทรง ตา หู จมูกปากอะไรก็มีหมด… Read more »