พัฒนาให้ทันเทคโนโลยี

ยุคสมัยปัจจุบันที่มนุษย์มีการพัฒนาอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามในส่วนของเทคโนโลยีเป็นส่วนที่เข้ามาช่วยให้มนุษย์สามารถมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นในการพัฒนาตัวเอง หรือพัฒนาสุขภาพให้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะปัจจุบันมนุษย์ใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสิ่งต่างๆ รวมถึงนำมาสร้างสรรค์ผลงานต่างๆออกมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ด้วยกันเองไม่ว่าจะเป็นทางด้านสมาร์ทโฟนต่างๆ อุปกรณ์สื่อสารอีกมากมายหรือแม้แต่จะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้มนุษย์สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ เทคโนโลยีห่างพูดให้ถูกนะคือสิ่งที่เข้ามาช่วยให้มนุษย์สามารถเติบโตและพัฒนาตัวเองได้อยู่เสมอจึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่มนุษย์มีการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ออกมาเรื่อยๆ  ศักยภาพในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆที่ดีมากยิ่งขึ้นรวมถึง Application โทรศัพท์ต่างๆ ที่ช่วยให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมทั้งสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันการใช้งานของคอมพิวเตอร์มีอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นในบริษัทหรือในชีวิตประจำวัน ขอราคาของคอมพิวเตอร์ล้วนแต่ราคาถูกอย่างยิ่งในปัจจุบัน  หากจะมีการซื้อคอมเครื่องจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาให้เข้าใจในอุปกรณ์ต่างๆว่าต้องการใช้ประโยชน์ส่วนใด เพราะมีความหลากหลายอย่างยิ่งในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนไปอย่างยิ่งและมีการพัฒนาอยู่เสมอจึงทำให้ ก่อนการตัดสินใจซื้ออะไรบางอย่างหรือดำเนินงานบางอย่างจำเป็นจะต้องมีการศึกษาข้อมูลไว้ล่วงหน้า  เดี๋ยวนี้เองจึงเป็นสิ่งสำคัญว่าทำไมผู้คนจึงจะต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพราะโลกในปัจจุบันที่มีการพัฒนาอยู่เสมอหากใครที่ตามไม่ทันอาจจะสูญเสียโอกาสในการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นสูญเสียโอกาสในการรับรู้ข่าวสาร โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการเข้าถึงข่าวสารได้โดยง่ายดายหรือส่งต่อข่าวสารได้โดยง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นในโลกออนไลน์ Social Media หรือระบบที่ทุกคนใช้กันทุกๆวันนั้นคือระบบไลน์  ที่ประเทศไทยมีการใช้กันอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูล หรือว่าจะเป็นการส่งต่อข่าวสารใดๆก็ตามปัจจุบันก็มีให้เห็นกันมากมาย ว่ามีการส่งข้อมูลใน LINE กันอย่างแพร่หลายและหลากหลายรูปแบบ มีทั้งข่าวจริงหรือข่าวปลอมจะเป็นอย่างนี้ก็ต้องมีการศึกษาให้รู้ว่าข่าวพวกนั้นที่ได้มีการรับข่าวสารไปเป็นเรื่องที่จะทำให้เราพัฒนาตัวเองได้หรือไม่ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งว่าในยุคปัจจุบันที่มนุษย์มีการพัฒนาเราต้องพัฒนาในส่วนต่างๆในองค์ความรู้ หรือแม้ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆให้เท่าทันต่อสิ่งที่เปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อให้เราพัฒนาศักยภาพในการใช้งานอุปกรณ์… Read more »

นวัตกรรมบ้านอัตโนมัติ

นวัตกรรมบ้านในปัจจุบันมีการพัฒนาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน หรือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในยุคปัจจุบันก็สามารถควบคุมได้ผ่าน Application หรือแม้แต่จะเป็นนวัตกรรมที่สามารถควบคุมผ่านได้จากในคอมพิวเตอร์ สร้างการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตค่อนข้างเยอะในยุคปัจจุบัน ซึ่งบริษัทที่เกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันเริ่มมีการพัฒนาและอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ให้รองรับการใช้งานผู้คน ปัจจุบันมีการพัฒนาให้เล็กลงและฝังในอุปกรณ์ต่างๆที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น มีชื่อเรียกกันว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถตรวจจับหรือวัดผลหรือเป็น Sensor ได้ในยุคปัจจุบันค่อนข้างได้รับความนิยมในการใช้ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ ภายในอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้าน บริษัททางด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่หรือบริษัท Xiaomi ที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ทางด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในประเทศจีนเริ่มมีการพัฒนาในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น อุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่นได้หรือไม่ได้จะเป็นการออกแบบอุปกรณ์ที่สามารถทำงานได้อย่าง อัตโนมัติ สิ่งเหล่านี้คือนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เริ่มมีการพัฒนาอยู่เสมอให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น และยังรวมไปถึงทั้งความปลอดภัยในยุคปัจจุบันอุปกรณ์ต่างๆก็สามารถเพิ่มความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้น สามารถควบคุมปิดเปิดประตูหรือแม้แต่จะเป็นการตรวจจับผ่านตัวไบโอได้ ซึ่งในปัจจุบันก็ได้รับความนิยมไม่ว่าจะเป็นการสแกนม่านตา การสแกนนิ้วหรือแม้แต่จะเป็นการใช้เซ็นเซอร์ต่างๆเพื่อตรวจจับการเปิดปิดไฟบ้าน มีการควบคุมต่างๆผ่าน Application ภายในสมาร์ทโฟน รวมทั้งยังสามารถเข้าถึงได้ เข้าถึงให้ ทราบว่าต่างๆที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ได้ อะไรก็ตามในยุคปัจจุบันซึ่ง มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่บริษัทต่างๆก็มีการพัฒนาในส่วนของอุปกรณ์อยู่เสมอเพื่อให้รองรับกับการใช้งาน… Read more »

ธุรกรรมทางการเงินออนไลน์

ลักษณะการใช้ชีวิตผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงวันข้างหน้า สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ อีกมากมายมีส่วนพัฒนาเพื่อให้ผู้คน มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้นและในปัจจุบันที่สมาร์ทโฟนที่มาจากอุปกรณ์ที่พัฒนามาจากคอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการที่มีบริษัทมากมายผลิตในส่วนของ Application  เพื่อรองรับการใช้งานของผู้คน เพราะผู้คนที่เข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ได้มีความสำคัญอย่างยิ่งว่าจะใช้อุปกรณ์เหล่านี้เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับตัวเองได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ผู้คนต่างๆเข้าถึงสมาร์ตโฟนได้ด้วยราคาที่ค่อนข้างถูก จึงเป็นส่วนที่สำคัญเข้าไปใหญ่ว่าผู้คนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไกลเพื่อสั่งซื้อของต่างๆ หรือแม้แต่จะเป็นธุรกรรมทางการเงินในปัจจุบันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปธนาคารอีกต่อไปเพื่อทำธุรกรรม รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน เป็นส่วนในการพัฒนา Application เพราะว่าในการทำธุรกรรมทางการเงินในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการโอนเงิน การเช็คยอดเงิน รวมถึงการรับเงินส่งเงินในปัจจุบันถือเป็นเรื่องที่ง่ายมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้คนสามารถวางแผนในการใช้จ่ายเงินได้อยู่ตลอดเวลา ขอในส่วนเรานี้มีความรวดเร็วที่จะตรวจเช็คเงินของตัวเองว่ามีสถานะอย่างไร นี่จะเป็นโลกในยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาให้ผู้คนมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ผู้คนไม่ต้องเดินทางเป็นเวลานานหรือเป็นระยะทางที่ไกล เพื่อไปต่อคิวหรือต่อแถวเข้ามาใช้บริการในส่วนของธนาคารต่างๆ แต่ในปัจจุบันที่ธนาคารมีการพัฒนาในส่วนของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมากมายเพื่อรองรับต่อทั้งคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน จึงทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงการทำธุรกรรมทางการเงินได้ง่ายมากยิ่งขึ้น  การทำธุรกรรมทางการเงินจริงๆในปัจจุบัน จึงทำให้มีการเกิดธุรกิจมากมายหนึ่งในนั้นก็คือธุรกิจออนไลน์ที่มีการซื้อขายของอยู่ตลอดเวลา เพราะพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่สามารถรับส่งเงินของตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาและสามารถเช็คยอดเงินเพื่อวางแผนการทำงานได้ ยกตัวอย่างเช่นคนส่วนใหญ่สั่งสินค้ามาจากแหล่งค้าส่ง ก็สามารถโอนเงินได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องไปธนาคารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินหรือรอต่อคิวเพื่อเสียเวลานานๆต่อไปแล้ว และเมื่อนำสินค้าเหล่านั้นมาแล้วก็นำสินค้าเหล่านั้นลงขายในออนไลน์… Read more »

ความเป็นไปได้ในการพัฒนาในส่วนของปัญญาประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันสามารถพัฒนาส่วนต่างๆได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์ ปัญญาประดิษฐ์เปรียบเสมือนสมองกลที่ถูกพัฒนาโดยนักพัฒนาโปรแกรมหรือนักเขียนโปรแกรม ที่มีการพัฒนาในส่วนของสมองกลให้มีประสิทธิภาพในการคิดวิเคราะห์และจดจำได้มากที่สุด มีการเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆมีการกำหนดในส่วนของความสามารถให้ทำงานอย่างเฉพาะทางได้นี่เป็นรูปแบบในปัจจุบันที่มีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำงานมากยิ่งขึ้น บริษัทต่างๆมีการเรียนรู้และพัฒนารูปแบบในการทำงานใหม่ๆโดยอาศัยในส่วนของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทำงานในบริษัทต่างๆยกตัวอย่างเช่น ในยุคปัจจุบันสำนักงานข่าวต่างๆเป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆโดยใช้ AI เข้ามาประมวลผลเรียนรู้ว่าจะต้องเขียนข่าวยังไงให้ดึงความสนใจของผู้คนต่างๆได้มากที่สุด  นี่เป็นรูปแบบในการพัฒนาสมองกลให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุด การพัฒนายังมีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายธุรกิจยกตัวอย่างเช่นธุรกิจที่เกี่ยวกับสายงานผลิตต่างๆ ก็มีการควบคุมการผลิตโดยใช้ Sensor ต่างๆในการกำหนดข้อมูลงานผลิตต่างๆ ได้บางบริษัทก็ควบคุมภายในส่วนของซอฟต์แวร์นี่คือนวัตกรรมต่างๆที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจอย่างยิ่งในการพัฒนารูปแบบบริษัทให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นสร้างการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบมาให้เหมาะสมกับการทำงาน อะไรก็ตามในยุคสมัยนี้เป็นยุคที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่เกิดจากสมองกล AI ได้ทำการเรียนรู้ความต้องการของผู้คนต่างๆและนำมาประมวลผลคิดวิเคราะห์ว่าผู้คนนำความสนใจและความชอบในสินค้าและผลิตภัณฑ์ประเภทใดมีการประมวลผลออกมาเป็นรูปร่างลักษณะและถูกผลิตขึ้นมา นี่จะเป็นสาเหตุว่าในยุคปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่มีความนิยมใช้ AI ในบริษัทหรือองค์กรตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วนของความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กรให้มีการทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ หรือว่าจะใช้ในส่วนของหุ่นยนต์บังคับแขนกลรวมทั้งยังมีในส่วนของ Robot ต่างๆให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในยุคสมัยนี้ต้องยอมรับว่าหุ่นยนต์เข้ามามีส่วนร่วมในการทำธุรกิจหรือการทำงานค่อนข้างมากผู้คนส่วนใหญ่มีการพัฒนารูปแบบการทำงานหรือบริษัทต่างๆก็มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำงานใหม่ๆอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้เองคือสิ่งที่มีความพยายามของรายงานจะพัฒนา เพราะสิ่งนี้เองเป็นความพยายามจะพัฒนาในส่วนของปัญญาประดิษฐ์ให้มาทำงานในส่วนต่างๆแทนมนุษย์ในยุคปัจจุบันที่เราอยู่… Read more »

การรับส่งเงินของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในอนาคต

ในปัจจุบันพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะหลายๆนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ถูกผลิตออกมาในปัจจุบันทำให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของรูปแบบการใช้ชีวิต ผู้คนส่วนใหญ่มีการปรับช่องทางในการทำมาหากินหรือแม้แต่จะปรับรูปแบบธุรกิจของตัวเองให้มีประสิทธิภาพในการค้าขายหรือแม้แต่จะเป็นการทำกิจกรรมต่างๆในโลกออนไลน์กันข้างเดียว โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ Social Media มีอิทธิพลต่อผู้คนไม่ว่าจะเป็นทางด้านทิศทางในการซื้อสินค้าและบริการ รวมทั้งยังมีแอพพลิเคชั่นมากมายออกมาเพื่อให้รองรับต่อการใช้งานของผู้คนค่อนข้างมาก การเติบโตนี้เองทำให้การรับส่งเงินของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้พวกเขาได้มีการนำสิ่งนั้นมาปรับรูปแบบในการใช้ชีวิตหรือการทำธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็น Smart Phone ได้เข้าถึงผู้คนจำนวนมาก จึงทำให้การเติบโตของการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในโลกออนไลน์มีการเติบโตค่อนข้างมากเช่นเดียวกัน การปรับตัวจึงทำให้มีรูปแบบในการทำธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงครั้งเยอะการนำในส่วนของรูปแบบการขายของออนไลน์โดยใช้โซเชียลมีเดีย ใช้แพลตฟอร์มในต่างเข้ามามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบันพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในยุคปัจจุบันมีการนำในส่วนของสินค้าและบริการต่างๆเข้ามานำเสนอให้กับลูกค้าโดยการผ่าน Social Media เป็นหลัก ในปัจจุบันมีผู้เล่นโซเชียลมีเดียค่อนข้างมากโดยเฉพาะในประเทศไทยมีหลายร้อยล้าน ID ที่เข้ามาเล่นโซเชียลในแต่ละวัน และในแต่ละวันก็ใช้เวลาเป็นจำนวนมากให้กับในส่วน Social Media จึงทำให้การเติบโตของธุรกิจออนไลน์มีการเติบโตค่อนข้างมาก เพราะผู้คนสามารถเข้าถึงในส่วนสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ มากมายในอินเตอร์เน็ตก็มีการพัฒนาค่อนข้างมาก มีความรวดเร็วและครอบคลุมในส่วนนี้เองจึงทำให้ปัจจัยต่างๆมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในปัจจุบันมีการมุ่งหน้าเข้าสู่ระบบการขายของออนไลน์ มีการปรับรูปแบบธุรกิจให้ตอบโจทย์กับยุคปัจจุบันค่อนข้างมาก… Read more »

พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ มีอะไรบ้าง

- หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processor Units : CPU) จัดเป็นหน่วยสำคัญที่สุดของคอมพิวเตอร์ก็ว่าได้ มีชื่อเรียกหลายชื่อด้วยกัน เช่น โปรเซสเซอร์ หน่วยประมวลผลกลาง และซีพียู ซึ่งเป็นคำที่สามารถใช้อ้างอิงแทนกันได้ สำหรับหน่วย ประมวลผลที่ใช้งานในไมโครคอมพิวเตอร์นั้น จะเรียกว่า “ไมโครโปรเซสเซอร์” ทำ หน้าที่รับข้อมูลจากหน่วยรับข้อมูล แล้วนำมาประมวลผลตามคำสั่ง เพื่อส่งไปยังหน่วย ถัดไป (หน่วยแสดงผล) อย่างไรก็ตาม ในส่วนของหน่วยประมวลผลนั้น อาจหมายถึง ฮาร์ดแวร์ที่อยู่ในรูปของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น แผงวงจรที่ประกอบไป… Read more »

การเติบโตของนวัตกรรมและเทคโนโลยี

นวัตกรรมเทคโนโลยีหรือแม้แต่จะเป็นสิ่งประดิษฐ์มากมายในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านข้างเยอะ เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถประมวลผลและการควบคุมได้ในยุคปัจจุบันก็มีหน้าที่อะไรมากมายตามแต่ที่ต้องการ มีการเขียนซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมขึ้นมาเพื่อใช้งานต่อสิ่งที่ต้องการ สร้างการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันมีความแตกต่างกันในการทำธุรกิจมากมาย สิ่งเหล่านี้เองสร้างการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น การเติบโตและการแข่งขันกันสูงมากขึ้นนี้ทำให้นวัตกรรมการผลิตคอมพิวเตอร์มีการแข่งขันกันสูงมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบริษัท AMD หรือเป็นบริษัทของ Intel ก็ออกตัว CPU ขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานที่แตกต่างกัน แต่หากย้อนกลับไปในลักษณะการเกิดของคอมพิวเตอร์นี้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่ใช่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถประมวลผลได้อย่างดีหรือแม้แต่จะเป็นการคิดคำนวณอย่างเป็นรูปแบบ จุดเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์นี้ก็คือในยุคสมัยก่อนผู้คนต่างมีความพยายามจะพัฒนาในส่วนของอุปกรณ์ที่คิดค้นด้วยวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุใกล้ตัว เริ่มต้นจากการนับนิ้วเป็นการช่วยในการคิดคำนวณตัวเลขต่างๆที่มีความยากมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การนับนิ้วไม่พอก็มีการผลิตในส่วนของ ลูกคิด ที่เพิ่มมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เองคือสิ่งที่บ่งบอกว่า การพัฒนาเทคโนโลยีมีอยู่อย่างไม่รู้จบของมนุษย์มีความต้องการในการพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิตหรือวัตกรรมต่างๆ คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งนั้นที่มีความต้องการในการใช้งานและการพัฒนา สร้างการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำงานใหม่ๆให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันกันที่สูงมากยิ่งขึ้นในการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่หรือแม้แต่เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆให้มีการควบคุมผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นสมาร์ทโฟนได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้าในยุคปัจจุบันเป็นอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนได้ สร้างการเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่มีการแข่งขันกันในการพัฒนารูปแบบในการออกสินค้าและบริการเป็นจำนวนมาก… Read more »

สำนักวิจัย Gartner เชื่อคนใช้ video call มากขึ้นตั้งแต่ก่อน covid-19

เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อธุรกิจพนักงานจึงหันไปใช้แอปธุรกิจมือถือเพื่อให้แน่ใจว่าผลผลิตยังคงสูง แอปการสื่อสารทางธุรกิจเห็นการเติบโตระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมีนาคมตามสถิติจาก App Annie ผู้ให้บริการข้อมูลตลาดมือถือ ด้วยจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นขณะนี้อยู่ภายใต้การปิดกั้นรัฐบาลบางองค์กรต้องเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจและพนักงานของพวกเขาต้องยอมรับวัฒนธรรมการทำงานจากที่บ้านในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน ไม่น่าแปลกใจที่ความต้องการแอปประชุมทางวิดีโอพุ่งสูงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีการดาวน์โหลดแอพมือถือที่เน้นการใช้งานขององค์กรสูงถึง 62 ล้านคนในช่วงสัปดาห์ที่ 14-21 มีนาคมซึ่งเป็นจำนวนที่สูงที่สุดเท่าที่เคยพบเห็น จากรายงานของ App Annie ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้น 45% จากสัปดาห์ก่อนและเพิ่มขึ้น 90% จากค่าเฉลี่ยการดาวน์โหลดรายสัปดาห์ก่อน-Covid-19 การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันธุรกิจแสดงถึงการเติบโตสูงสุดในทุกหมวดหมู่ทั้งใน iOS และ Google Play สโตร์ ทีม Microsoft และ… Read more »

การดูหนังออนไลน์

หลายๆคนคงจะรู้จักและคุ้นๆกับคำนี้เป็นอย่างดี เพราะว่าคนส่วนใหญ่นั้น ชอบและมีความนิยมในการดูหนังออนไลน์ต่างๆ เพราะว่ามีหนังที่หลากหลายแนว เรานั้นสามารถเลือกได้อย่างหลากหลาย ตามความต้องการของตัวเราเอง เพราะหลายๆคนไม่รู้ว่าตอนที่มีเวลาว่านั้นจะอะไรดี การดูหนังนี้ ก็ถือว่าช่วยทำให้เรานั้นหายเบื่อ ผ่อนคลายได้ ตอบสนองความต้องการของใครหลายๆคนอีกด้วย ฉะนั้นเราต้องรู้ว่า ตัวเราเองนี้มีความชอบหนังประเภทไหน เพื่อง่ายต่อการเลือกหนังดู ดูหนังออนไลน์ หลายๆคนคงรู้ว่าคืออะไร หลายๆคนก็อาจจะสงสัย ว่าหนังออนไลน์เป็นแบบไหน เนื่องจากคำว่าหนังออนไลน์นี้ เป็นการถ่ายทอดผ่านการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เพราะว่าจะมีเว็บต่างๆนั้น ลงหนังหรือภาพยนตร์ ซีรี่ย์ต่างๆ ให้เรานั้นได้สามารถรับชมได้ ถ้าหากว่าเรานั้น ดูหนังที่ไม่มีพากษ์ไทย บางเว็บอาจจะมีซับไทยให้ มีพากษ์ไทยก็ได้ ส่วนใหญ่จะเป็นพวกหนังชาวต่างชาติ ที่จะต้องมีซับไทยหรือพากษ์ไทย… Read more »

เทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับ

ต้องยอมรับเลยในปัจจุบันเทคโนโลยีบนโลกเรานั้นได้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่อดีตแล้ว เรียกได้ว่าบางอย่างที่เหมือนเป็นจิตนาการก็เกิดขึ้นจริงได้ หรือบางอย่างที่คิดเอาไว้แม้อาจจะยังไม่มีเกิดขึ้นจริงแต่ก็มีความเป็นไปได้ไม่น้อย เมื่อก่อนที่เราอยู่ในเทคโนโลยี 2G เราก็ว่ามันดีมากๆแล้ว จนมันสามารถพัฒนาหน้าก้าวผ่าน 3G มาถึง 4G ได้ ถือว่าเทคโนโลยีเรานั้นมีความก้าวไกลเป็นอย่างมากเลยทีเดียว แต่ข่าวดีสุดๆสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีรูปแบบใหม่นั้นก็คือ 5G ที่ในปี2020 จะได้เริ่มเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลการทดลองต่างๆ ที่ใช้ระบบการทำงานด้วย 5G นั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่น และมี 1 เทคโนโลยีที่จะนำ 5G นั้นเข้าไปสอดแทรกนั้นก็คือ รถยนต์ไร้คนขับ นวัตกรรมถือได้ว่ามีการพูดถึงมาตั้ง 3-4 ปีที่แล้วก็เป็นได้… Read more »